Historie Cvrcovic u Kladna

Search

Přejdi na obsah

C.p. 2

Historie budov

Čís.p.2

V dobách roboty vlastnil usedlost tuto p. Tomáš Pavelka, sedlák. Byla také jedna z větších a to hlavně v době, kdy vlastnila ji rodina Jágrových. Postavením pěkného obývacího domu, na poměry tehdejší v Cvrčovicích přepychového a zakoupením polností od protějšího č.p.7, učinila rodina Jágrových z čísla toho usedlost v době té nejmodernější. Touha rodiny té však byl způsob života městského, a proto usedlost tu pronajali p. Kosinerovi, prvnímu a poslednímu israelitovi v Cvrčovicích. Ten držel usedlost 12 roků, a měl při ní také smíšený obchod. Po té vlastnil usedlost druhý Jáger, co syn předešlého, který měl na usedlosti šafáře, jenž mu obhospodařoval polnosti, a sám pak bydlel v Praze.
Jeden z těchto Jágrů byl také starostou v útvaru spojených obcí a to budiž podotknuto, že prvním a posledním jako občan Cvrčovický. Zanechal z doby svého působení starostenského Cvrčovicům památku. Nepohodl se s tehdejším kovářem, a aby jej potrestal, vystavěl z prostředků obecních kovárnu jinou, a obsadil kovářem jemu vyhovujícím. Lid obecný viděl, že to všechno z trucu je, a proto začal kovárně té přezdívati "trucovna". Název ten udržel se až do dob nynějších. Je to čís.p.39, které do postavení nového domu obecního vlastnila obec. V něm také měla obecní kancelář v dobách prvního samostatného úřadování.
Po Jágrových koupil usedlost p. Kindl, stavitel v Praze, který hodně pozemků rozprodal a zbytek přišel koupí na p. Kozla, který jí vlastnil, ale jen krátký čas. Koupí pak přešla na p. Václava Kozla, který také po nedlouhém vlastnictví prodal usedlost p. Josefu Müllerovi, odstěhovav se s rodinou do Hřebče. Nový majitel přestavěl všechny hospodářské budovy jako: stodolu, špýchar a j. na budovy obytné. Ponecal jen nejnutnější k potřebě k obhospodaření 45 korců polí, které ještě při usedlosti zbyly.
Úmrtím jeho pak převzal usedlost syn jeho p. Josef Müller, který byl nucen časem odprodat asi 20 korců polí. Vlastní tedy dnes jindy hrdá usedlost selská, pouze 25 korců polí.
(roku 1926 )1901 - p. Jos. Müllerovi v Cvrčovicích, dáno povolení k obývání patra v domě zřízeného ze stájí a sýpky č.p. 2.

Cvrčovice | fotografie lidí | fotografie objektu | Hradištní hroby | Historie budov | odkazy | Mapování stránky


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku