Historie Cvrcovic u Kladna

Search

Přejdi na obsah

C.p. 4

Historie budov

Smlouva zní :Čís.p.4

Před rokem 1789 vlastnil usedlost č.p. 4. , p. Vít Kytka, který měl za manželku Majdalenu rodem Šedivých z Cvrčovic, dceru z rolnické usedlosri č.p. 1. Po něm byl držitelem syn jeho František Kytka. V době té měli majitelé usedlosti určeno povinnosti výkonné roboty i platiti různé dávky jako: do kladenského důchodu vrchnostenského každoročně 3 zlaté 12 1/4 krejcaru. Lidickému faráři jménem desátku každoročně odváděli 2 věrtele a učitelovy 1 čtverci žita. Že měli i určitých povinností k Lidické škole svědčí o tom soudní zápis, kterým se Františku Kytkovi dluh 2 zlaté 50 kr. Kov. Mince , v těluje do kněh. Dokladem toho je vydána kvitance c.k.ředitelství fondu vyvazovacího v Čechách, po vyrovnání dluhu. Zní doslovně:
Kvitance
Poněvadž Kytka František, držitel nemovitosti č.p. 4 v Cvrčovicích v berničním okresu Slánskému se prokázal, že kapitál 2 zl. 50 kr. t.j. dvou zlatých padesát krejcarů kovov. mince, který za zrušené povinnosti ke škole Lidické pro vyvazovací fond v Čechách na této držebnosti pojištěn jest, docela zaplatil, tedy se jemu o tom tato hlavní a odříkací kvitance dává, s tím doložením že pokod se vyvazovacího fondu dotýče, žádné překážky není., aby ten zaplacený vyvazovací kapitál byl knihovně vymazán.
Od č.k.ředitelství fondu vyvazovacího v Čechách
V Praze dne 15 září 1852.
Pod č.z.1459 jizd.ar 855 v Slánské sbírce knihovních listin vloženo.

Pak držel usedlost p.Václav Kytka, který měl za manželku Marii, dceru Františka Matuchy, sedláka z Turska. Pro zajímavost uvádím svědky při narození dcery těchto manželů Anny, dne 16.května 1835 a to: Josefa Slaná podruhyně, Jan Hoffman, učitel, oba ze Stelčovse.
Po té přejal usedlost od p. Františka Kytky dle soudního výměru z roku 1855, bratr jeho Josef. Bude jistě zajímavo uvésti soudní úmluvu při převodu z bratra na bratra a také pamatováno na rodiče:

Smlouva zní : Psáno dle původního zápisu.
Na zálkadě oné mezi Františkem Kitkou co postupujícímu ze strany jedné, a jeho bratrem Josefem Kitkou co nastupujícím ze strany druhé v Cvrčovicých dne 31 července 1855 vyhotovené postupní úmluvy vkládá se:
1.právo vlastnické na onom Františkovi Kitkovy patřičný usedlost čp.4 v cvrčovicých pro Josefa Kitku v ceně pr. 4000 zl.
2.právo zábavní a sice:
a) na závazku k placení toho pro Václav a Marie Kitky na této živnosti váznoucí kapitálu pr. 2000 zl. při jeho oženění.
b) Na zbytek trhové ceny pr. 200 zl. pro Annu Kitka k zaplacení při jejím prodávání neb dosáhlé plnoletosti a závazku k vydání tej samej při jejím provdání 2 dojných krav, 10 kusů ovec, 1 prasnice, a vystrojeny svatebního oběda, neb vyplaceny za něj částky pr. 100 zl

c.k.pojištěny pro rodiče Václava a Marie Kitka jménem přídavku k tomu, pro ně již na tito usedlosti pojištěnýho výminku: 2str.pšenice 2str.žita vrchem míry 6str. bramborů, 1 čtvrtník soli, 24 lit. sejra, 2 1/2 kopy vajec, 3str.kameného uhlí Buštěhradského 5 zl. na šaty, 1 mandel žitné slámy, a k užívání dílu zahrady pod stodolou, k obydlý 1 světnici 1 komory.
C.k. okresní soud ve Slaném 6 srpna 1855.

A tak přecházelo dědictví usedlosti z otce na syna, nebo bratra po celých dlouhých 150 let. Je to tudíž také rodina jedna ze starousedlých. V roce 1815 dle úředního odhadu panství Kladenskýho, vlastnila usedlost čp.4 v Cvrčovicích 1319a 5/6 čtverce čili 65 strychů 2 věrtele 2 1/4 zl.
Dnes přičiněním pozdějšíh a hlavně nynějšího majitele p. Václava Kytky, který má za manželku Annu Čermákovou dceru sedláka z Buštěhradu, vlastní usedlost ta: 120 korců (35 ha) výborných racionálně pěstěných polí.
( roku 1926 )


Cvrčovice | fotografie lidí | fotografie objektu | Hradištní hroby | Historie budov | odkazy | Mapování stránky


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku