Historie Cvrcovic u Kladna

Search

Přejdi na obsah

C.p. 6

Historie budov

Čís.p.6

Je usedlostí rolnickou v starých záznamech vedenou.Je to usedlost, která v době té vyměnila hojně vlastníků. Od roku asi 1770 vlastnil usedlost Mates Pavelka. Po něm držel usedlost p. Fiala. V mezidobí majetnosti p. Fialy a pozdějšího nástupce p. Vlasáka, byli snad ještě majitelé, ale nemám o tom určitostí. Tolik je jisto, že po tu dobu až k poslednímu majiteli byla usedlost zaížena výminkou znějící na Jana Zdrubeckého a Josefa Blažka a to doživotním. Výminky tito vymazají se soudně 15 .prosince 1874 na základě úmrtních listů farního úřadu v Rapicích č.338 a č. 339 , a to u příležitosti převodu práva vlastnického z manželů Vlasákových na manžele Štrossovi.
Majitel této usedlosti p. Václav Vlasák dle lidového podání proslavil se neslavně činem nepěkným. V roce 1866 ve válce prusko-rakouské byli němečtí vojáci i v Cvrčovicích. Byli také ubytováni v této usedlosti. Při hojnosti prostředků k výživě vojska, uzmul kus masa, který byl pohřešován a přísně hledán. Přes zapírání majitele byl nalezen, a týž z trestu položen na lavici a vysazeno mu 25 perných. Že pociťoval dlouho trestu je nesporné.
Kupní cenu smlouvy ze dne 15. prosince 1874 přechází usedlost na Václava Štrossa, syna Matěje Štrossa, výminkáře z Čelechovic a Barboru Štrossovou, dceru Josefa Nováka, gruntovníka z Kamených Žehrovic. Že začátky hospodářství byli těžké, svědčí o tom žaloba Antonie Vlasákové, odstěhovavší se do Malých Čičovic, co bývalé majitelky, podaná v roce 1876-1877 na manželé Václava a Barboru Štrossových na zaplacení očistného dluhu 1500 zl. Jelikož ale obnos ten byl zaplacen před výrokem soudu, byli odsouzeni k útratám sporu v obnosu 45 zl. 29 kr. do 14 dnů uvarování exekuce.
V roce 1904 přejímá usedlost syn František, který se oženil z Helenou Löfnerovou z Makotřas. Společnou prací zvelebili živnost. Vystavěná prostorná stodola a obytné stavení, které je pod č.p. 125. Mimo svých prací polních zabýval se také povoznictvím. O jedné takové jízdě potkala jej tragická nehoda. 15.května vezl povozem uhlí do vrchu od Brandýska ke Cvrčovicům. Byl kopnut kopnut vlastním koněm a těžce zraněn do ruky.Přes lékařskou pomoc i zákrok nemocniční po pětidením utrpení zemřel ve stáří 54 roků. Zanechal vdovu a dvě dcery. Jedna byla zaopatřena provdáním na Stochově, druhá za p. Procházku Jaroslava. Dnešní dobou vlastní usedlost 52 korců dobrých polí.
( roku 1926 )

Cvrčovice | fotografie lidí | fotografie objektu | Hradištní hroby | Historie budov | odkazy | Mapování stránky


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku