Historie Cvrcovic u Kladna

Search

Přejdi na obsah

C.p. 3

Historie budov

Čís.p.3

Jedna z usedlostí , jejíž základy sahají do šerého dávnověku. Žel, že není z těch dob žádných zápisů, a že musíme se spokojiti se zápisy z dob pozdějších. V zápisech soudních ve Slaném je znamenáno, že v roce 1770 byl majitel Venzl Kalina. Dne 2. Ledna 1773 byla připsána soudně Josefu Váchovi a manželce Kateřině. V době od roku 1773 až do roku 1806 je nejasnost v zápisech, ale domácí kroniky svědčí, že statek ten měli ještě 2 bratři, kteří jej hezky zvelebili. Měl v té době výměry 62 korců či 18 ha. Dle soudních zápisů však 29. Května 1806 přechází statek na manžele Kateřinu dceru to Josefa Váchy a Tomáše Kozla ( ze Zájezda. ).
Od doby té vlastní usedlost rodina Kozlových a to 126 roků. Náleží jí jistě plně titul starousedlíků. Snaha posledních majitelů nesla se vždy k tomu by usedlost zvelebili a všemi moderními pomůckami využili výnos co největší. Usedlost ta dnes vlastni 110 korců polí dobrých. Nynější majitel je p. Antonín Kozel.
( roku 1926 )


1904 - Přípisem c.k.soudu ve Slaném ze dne 5.2. 1904, povoluje se výmaz práva zástavního na 220zl. = 440 K co pohledávka obce Cvrčovické na č. p. 3. Ant. Kozla v Cvrčovicích.

Cvrčovice | fotografie lidí | fotografie objektu | Hradištní hroby | Historie budov | odkazy | Mapování stránky


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku